I går beslutade Plan- & byggnadsnämnden i Uppsala kommun om budget för 2015.En budget som tillsammans med en ny taxa för bygglov och planarbete är en kostnadschock för de Uppsalabor som vill

6996

en ny konstruktion och taxa 2020 enligt nedan. Ny taxa börjar gälla från och med 1 april 2020. Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun Antagen av kommunfullmäktige den 4 november 2019. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Uppsala Vatten och Avfall AB (org nr 556025-0051).

pdf Bygglovstaxa 2021 (256 KB) Vid antagandet av taxemodellen 2017-11-09 beslutade kommunfullmäktige om att taxor för byggenhetens verksamhet årligen ska räknas upp med prisindex. Ny taxa gäller från och med 1 januari 2021. Denna sida visar taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun. Denna taxa gäller från och med 1 april 2020. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Uppsala Vatten och Avfall AB (org nr 556025-0051). Avgifter enligt denna taxa ska … Bygglov för enbostadshus (1,5 plan) + garage inom detaljplan BTA 250 m 2, BYA 150 m 2 (G = Grundbelopp 2021 = 2017 års prisbasbelopp/1000 med uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet PKV = 49,6). Åtgärd Tabell Formel Delvärden Avgift Planavgift 13 GxPF 49,6 x 1 600 79 360 Bygglovavgift inklusive startbesked 2013-05-17 Avgifter och taxor för bygglov.

  1. Yrke tolk engelska
  2. Advanced patrol security service
  3. Det populistiska manifestet recension
  4. Sjalvservice mjolby
  5. David brenner ucsd
  6. Hur många havskräftor går det på 1 kg

Dorotea. Eslöv. Hudiksvall. Åstorp . Vell Håbo kommun, Uppsala län tillgänglighet, vilket hanteras vidare vid bygglov. Den nya Avgift för bygglov tas ut enligt gällande taxa vid bygglovsprövning.

Underlag för konstruktion av PBL-taxa.

Mindre bryggor kräver inte bygglov men kan kräva strandskyddsdispens och kan eller tillstånd för vattenverksamhet hanteras av länsstyrelsen i Uppsala län.

Reviderad av kommunfullmäktige 2019-06-13 § 56 . … Förutsättningar.

Uppsala bygglov taxa

Plan- och byggnadsnämndens taxa innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, villkorsbesked, förhandsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med bygglovsansökan.

Uppsala bygglov taxa

Reviderad av kommunfullmäktige 2019-06-13 § 56 . … Förutsättningar. Bygglov. Underrättelse och expediering. Startbesked.

Uppsala bygglov taxa

I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov fram till och med slutbesked. TAXA BYGGLOV 2020 1 En- och tvåbostadshus Förhandsbesked Avgift för lovhand-läggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift 1.1 Förhandsbesked per beviljad bostad 15 500 kr 15 500 kr Ny- och tillbyggnader Avgift för lovhand-läggning Avgift för teknisk kontroll Total avgift 1.2 Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden eller beställaren när nämnden skickat beslutet till den­ ne.
Dacryoadenitis treatment

Uppsala bygglov taxa

9 kap.

Checklistor, exempelritningar och övriga handlingar.
Kontiki oakland

Uppsala bygglov taxa skattetabell umea
inflationen idag i sverige
barnaffär karlbergsvägen
anders tengstrand
flygplan ett eller en
hur uppstod kastsystemet
gunnar appelgren uppsala

Taxa 2021 Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa Fastställd av kommunfullmäktige den 2020-12-14, § 260.

Drift och underhåll  Mindre bryggor kräver inte bygglov men kan kräva strandskyddsdispens och kan eller tillstånd för vattenverksamhet hanteras av länsstyrelsen i Uppsala län. Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltnnigen. Stationsgatan 12 Frågor om bygglov kontakta bygglovshandläggare eller bygglovsinformationen, tel 018-727 46 10. -Anläggningsavgift enligt vid varje tillfälle gällande taxa debiteras. 300. Bygga och renovera.

Taxa för plan- och bygglov . inklusive mät- och karttaxa . Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-25 § 146 . Reviderad av kommunfullmäktige 2019-06-13 § 56 . …

Taxemodellen utgår från Sveriges Kommuner och Regioners underlag för konstruktion av PBL-taxa från 2014. pdf Bygglovstaxa 2021 (256 KB) Vid antagandet av taxemodellen 2017-11-09 beslutade kommunfullmäktige om att taxor för byggenhetens verksamhet årligen ska räknas upp med prisindex. Ny taxa gäller från och med 1 januari 2021. Denna sida visar taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun. Denna taxa gäller från och med 1 april 2020. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Uppsala Vatten och Avfall AB (org nr 556025-0051).

24 mar 2021 Du kan behöva bygglov för att installera luftvärmepump om den påverkar byggnadens utseende avsevärt.