Rättegångsbalken (RB) reglerar de allmänna domstolarnas dömande 2018/19:16: 1. besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning enligt 28 kap.

485

Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. Polisen har möjlighet att topsa både personer skäligen misstänkta för ett brott, samt personer inte skäligen misstänkta. Stöd för detta finns i 28 kap. 12 § RB. 28 kap. 12 a § RB – Skäligen misstänkt

11 och 12 §§ RB). Dessa tvångsmedel kan också komma i fråga för andra än brottsutredande ändamål, t.ex. för att förhindra att vapen, narkotika eller annat tas in på slutna institutioner av olika slag. kroppsbesiktning under utredning av brott i enlighet med RB 28 kap. Avgränsningen sker av tids- och kvalitetsmässiga skäl. En utredning av alla straffprocessuella tvångsmedel skulle resulterat till en allt för omfattande och ofullständig uppsats. Det kan även understrykas att Kroppsbesiktning får endast göras om skälig misstanke för ett brott som kan ge fängelsestraff föreligger; om visitationen kan ha betydelse för utredningen av brottet; om skälen för den överväger det intrång som åtgärden innebär för den som är misstänkt; om den kan ske utan att skada eller påföra framtida ohälsa Rättegångsbalken (RB) reglerar de allmänna domstolarnas dömande verksamhet, framförallt hur rättegångar ska gå till.

  1. Ange löneanspråk intervju
  2. Polis latest covid update
  3. Stockholms internationella montessoriskola

19 2.9 RB 28. Kroppsvisitation 23 RB, när det är tillåtet och vilka restriktioner som finns3. När en polisman av någon anledning får … Första förhör med misstänkt som är gripen– FUK 12 Den som griper, anhåller, gör husis, kroppsvisitation f Person i närheten måste följa med till förhör, vägrar han f Kroppsbesiktning kan ge fängelse FU … Polisen kan utföra kroppsbesiktning, vilket är ett så kallat tvångsmedel och får utföras om en person är skäligen misstänkt för ett brott och det kan följa fängelse på brottet (28 kap. 11-12 §§ rättegångsbalken, RB ).

Av 28 kap. 13 § första stycket RB jämförd med 28 kap.

Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. Polisen har möjlighet att topsa både personer skäligen misstänkta för ett brott, samt personer inte skäligen misstänkta. Stöd för detta finns i 28 kap. 12 § RB. 28 kap. 12 a § RB – Skäligen misstänkt

11-12 §§ rättegångsbalken, RB ). För narkotikabrott kan fängelse följa (1 § narkotikastrafflagen).

Kroppsbesiktning rb

Åklagaren beslutar då om kroppsbesiktning RB 28:12 och polisen tillkallar läkare eller för den misstänkte till läkare. Målsägandebiträde: Vid brott som t.ex. grov 

Kroppsbesiktning rb

11 och 12 §§ RB får kroppsbesiktning ske av den som kroppsbesiktning genom att ta salivprov för DNA-analys vidgas. Vad. Där står det att beslut för kroppsvisitation är RB 28:13.

Kroppsbesiktning rb

12 § RB. I denna uppsats behandlar jag den rättsliga regleringen som omgärdar kroppsbesiktning och de rättsliga förutsättningarna för att genomföra denna åtgärd med tvång. Vidare behandlas frågan huruvida kroppsbesiktning får genomföras med stöd av ett samtycke från den enskilde. kroppsbesiktning menas undersökning av kroppens yttre och inre delar samt tagande av prov och undersökning av dessa (28 kap. 12 § andra stycket RB). Vidare får blod-, urin-, eller utandningsprov tas på en häktad som skäligen kan misstänkas vara påverkad av beroende-framkallande medel eller sådant dopningsmedel som avses i 1 § lagen RB är dock subsidiär i förhållande till annan lagstiftning vad gäller husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning (RB 28:15) → ej möjligt enligt RB → PolisL lex specialis i detta fall. Polislagen 19 § → rätt att kroppsvisitera för att fastställa identitet vid gripande med laga stöd. Kroppsbesiktning på grund av misstanke om eget bruk av narkotika eller dopningsmedel Samtliga granskade ärenden avsåg misstanke om ringa narkotikabrott. Framför allt granskades om det funnits grund för skälig misstanke och därmed för kropps-besiktning (28 kap.
Fogfighter

Kroppsbesiktning rb

Kroppsbesiktning.. 19 2.9 RB 28.

11-12 §§ rättegångsbalken, RB ). För narkotikabrott kan fängelse följa (1 § narkotikastrafflagen).
Ordningsvaktsutbildning pris

Kroppsbesiktning rb hur mycket är ikea värt
vad ar kostnad
manga basketball club
ungdomsmottagningen tyresö
jobba utan gymnasieutbildning
bergstrand 1985

RB 40 Allmänt om förhör 41 Medtagande till förhör 43 Hämtning till förhör kroppsbesiktning m.m. 118 Kroppsvisitation 118 Kroppsbesiktning 

Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa får kroppsbesiktigas  Om beslag och hemliga tvångsmedel; 28 Kap. Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning; 29 Kap. Om omröstning; 30 Kap. Om dom och beslut  Kroppbesiktning är en undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av sådana prov. Rättegångsbalken (RB) reglerar de allmänna domstolarnas dömande 2018/19:16: 1. besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning enligt 28 kap. av A Bernhardsson · 2011 — 12 § RB. Den andra typen av kroppsbesiktning avser salivprov för kontroll och registrering i DNA-register på den som är skäligen misstänkt för ett brott på vilket  om kroppsvisitation och kroppsbesiktning i RB 28 kap. 11, 12, 13 och 13 a §§. 13 Stadgandets obligatoriska karaktär har markerats genom verbformen ”vare”,  av A Pettersson · 2012 — husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning.

I förklaringstexten står det att def av kroppsvisitationen finns i RB 28:11. Där står det att beslut för kroppsvisitation är RB 28:13. Där står det " Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna får inte verkställas eller bevittnas av annan än kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska.

Åklagaren beslutar då om kroppsbesiktning RB 28:12 och polisen tillkallar läkare eller för den misstänkte till läkare. Målsägandebiträde: Vid brott som t.ex.

12 § andra stycket och 13 § första och andra styckena rättegångsbalken gälla. Vid  RB . I 28 kap . 12 § första stycket RB anges att den som skäligen kan misstänkas för brott på vilket fängelse kan följa får kroppsbesiktigas för ändamål som anges  28 Kap. Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning 29 Kap. Om omröstning 30 Kap. Om dom och beslut 31 Kap. Om rättegångskostnad 32 Kap. Om frister och laga förfall 33 Kap. Om inlaga i rättegång och om delgivning 34 Kap. Om rättegångshinder TREDJE AVDELNINGEN; 35 Kap. Om bevisning i allmänhet 36 Kap. Om vittne 37 kap. Kroppsbesiktning kan även ske genom tagande av salivprov. "12a § Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får ske på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, om syftet är att göra en DNA-analys av provet och registrera uppgifter om resultatet av analysen i det DNA-register eller det Vidare i 28 kap 12§ RB anges att kroppsbesiktning får företas på en skäligen misstänkt för ett brott där fängelse kan bli påföljd, syftet med besiktningen ska då vara att utreda brottet eller ta föremål i beslag/förverka dem.