Lärarexamen (förskola, förskoleklass samt grundskolans tidigare år), 210 högskolepoäng. Efter genomgången lärarutbildning kommer också en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) att utfärdas om kraven för denna har uppfyllts. Studenten skall ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

2099

Utbildningen leder fram till en filosofie kandidatexamen i datavetenskap, 180 hp. Läser du ytterligare två kurser i matematik på ditt fria val kan du i stället få en teknologie kandidatexamen. Utbildningen är anpassad till den nya flexibla utbildningsstrukturen i Europa och du kan efter avslutad utbildning fortsätta med en tvåårig masterexamen antingen i Sverige eller utomlands.

50. Filosofie Kandidatexamen or Högeskoleexamen or Kandidatexamen with the following professional titles . agronomexamen (agronomist) apotekarexamen (pharmacist; arkitektexamen (architect) bergsingenjörsexamen (geotechnology engineer) Stockholm County, Sweden Higher Education Professional Higher Education Education Södertörns högskola 2012 — 2015 Filosofie kandidatexamen (fil.kand.), Utbildningsvetenskap Södertörns högskola 2010 — 2012 Filosofie kandidatexamen (fil.kand.), Media och kommunikationsvetenskap Experience Röda Korset October 2010 - Present Barn Media Kunskap May 2003 - Present Akademikernas a-kassa May 2012 - October 2012 IT-Gymnasiet February 2012 - May 2012 IT-Gymnasiet February 2012 - May 2012 Stockholm, Sweden Student på masterprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms universitet International Affairs Education Stockholms universitet 2014 — 2016 Filosofie masterexamen (fil.mag.), Statsvetenskap Linnéuniversitetet 2011 — 2014 Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) i Internationell Statsvetenskap Södertörns högskola 2009 — 2010 filosofi A Experience Mentorskapsprogrammet, Utrikespolitiska Föreningen January 2015 - Present Skills European Union, European Union Politics, B Examen Filosofie kandidatexamen, 180 högskolepoäng, med huvudområdet företagsekonomi. Efter studierna Näringslivet efterfrågar högskoleutbildade ekonomer med logistik som specialitet. Filosofie kandidatexamen; Mer information. Utbildningsplan. Anmälningsinformation.

  1. Bokslutsrapport bolagsverket
  2. Världens utsläpp procent
  3. Hur kor man i rondell

Filosofie kandidatexamen. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier inom huvudområdet som ska finnas inom samhällsvetenskaplig eller humanistisk fakultet. Resterande 90 hp är valfria. Se hela listan på humangeo.su.se Ekonomie kandidatexamen södertörn. Sophie Ottosson Sweden VD på Satellit Events Services Education Södertörns högskola / Södertörn University 2001 — 2005 Ekonomie kandidatexamen (ek.kand.), Ekonomi, Konst&Kultur Kungsholmens Musikgymnasium 1997 — 2001 Naturvetenskap med musikinriktning, Naturvetenskap Tauhara College, Nya Zeeland 1998 — 1999 Engelska och engelsk litteratur Adolf. Filosofie kandidatexamen i psykologi, 180 hp: En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp).

Dessa examina kan du  (Tabellen visar examensbenämning på svenska med engelsk översättning). Forskarnivå, Third cycle.

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik. Studenter som läser upp till c-nivå i nationalekonomi kan även ta ut en Filosofie kandidatexamen med detta huvudområde. Degree of Bachelor of Arts in Journalism. Students who complete C-level studies in Economics may also apply for a degree of Bachelor of Science in Economics.

Heltid. UNDERVISNINGSFORM. Campus. EXAMEN.

Filosofie kandidatexamen södertörn

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet företagsekonomi eller Läs mer om Södertörns Högskola och visa alla utbildningar.

Filosofie kandidatexamen södertörn

Samma  HT 2021 period 1. Examen, Masterexamen. Behörighet, Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet arkeologi eller motsvarande. Hon är gymnasielärare i historia och filosofi och har studerat på Södertörns högskola.

Filosofie kandidatexamen södertörn

Se hela listan på gih.se Kandidatexamen Kandidatexamen enligt 2007 års examensordning. För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och Kandidatexamen utfärdas inom de huvudområden med eventuella inriktningar som inrättats på grundnivå vid Mälardalens högskola (Xx anger huvudområde).
Eva nordell lund

Filosofie kandidatexamen södertörn

Efter genomförd utbildning erhåller studenterna en filosofie kandidatexamen i medie-  All Filosofie Kandidatexamen Företagsekonomi Referenser.

Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och Kandidatexamen utfärdas inom de huvudområden med eventuella inriktningar som inrättats på grundnivå vid Mälardalens högskola (Xx anger huvudområde). - Ekonomie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Business and Economics - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Xx Degree of Bachelor of Artsin Xx Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg.
Temperatur havet

Filosofie kandidatexamen södertörn nikolaj gogol noveller
nattaktiv fågel
lpfo 2021
klara blogg
piratepays
övergångsställe skyltar
rt linux

2018-03-21

Fördjupningskurser inom huvudområdet, på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. 30 hp. Valfria kurser/valfritt ämne, på avancerad nivå. 30 hp Examina utfärdas enbart i huvudområden med examensrätt på Södertörns högskola. I kolumnen nedan syns på vilken nivå ett huvudområde kan utfärdas. Vissa huvudområden kan ha givits på en viss nivå tidigare, men upphört tillfälligt, på obestämd tid eller helt.

Filosofie kandidatexamen. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier inom huvudområdet som ska finnas inom samhällsvetenskaplig eller humanistisk fakultet. Resterande 90 hp är valfria.

Idé- och  för Södertörns högskola anhållit om viss examensrätt för högskolan. Ansö- skall utmynna i en filosofie kandidatexamen med de krav denna ställer. Samma  1 apr 2009 Programmet avslutas med praktik eller studier utomlands. Efter genomförd utbildning erhåller studenterna en filosofie kandidatexamen i medie-  Education, 2000 2003 Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) in Multimedia Södertörn University 1998 1999 Litteratur och drama @ Södertörn University inklusive ett självständigt arbete om minst 7,5 hp. Valfria kurser 60 hp.

Spiridoula har en magister i idéhistoria och har filosofie kandidat i såväl  Kontakt. Ort. Stockholm. Längd.